Допомога при оформленні списку використаних джерел у наукових роботах!

ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЛЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ У НАУКОВИХ РОБОТАХ
(з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання)

 

http://bit.ly/2Tjq5xk