ІІ Міжнародна конференція «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки».

📣 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Кафедра українознавства та філософії ТНТУ, Кафедра психології ТНТУ спільно із ЗВО-партнерами запрошують до участі у конференції «Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки».
🔘 Дата проведення: 21-22 квітня 2022 року.
🔘 Формат проведення: онлайн-зустріч

Напрямки роботи конференції:
✅ Психологічна і соціальна адаптація та реабілітація жертв воєнних конфліктів і техногенних катастроф;
✅ Історія воєнних конфліктів і техногенних катастроф;
✅ Гібридні війни: історичні та психологічні аспекти;
✅ Вплив воєнних конфліктів та техногенних катастроф на локальні та глобальні екосистеми;
✅ Новітні підходи до мінімізації економічних, екологічних та соціальних наслідків військових конфліктів;
✅ Участь НАТО та ЄС у врегулюванні воєнних конфліктів та ліквідації техногенних катастроф.
☝ Реєстраційну форму та електронну версію відредагованих тез необхідно надіслати на електронну адресу Gabrusyeva@gmail.com до 17 квітня 2022 р.
✒️ Інформаційний лист за покликанням https://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/conferences/r2022/vktk
📣 DEAR COLLEAGUES!
Ternopil Ivan Puluj National Technical University is pleased to invite you to take part in the IInd International Scientific Conference
“MILITARY CONFLICTS AND TECHNOGENIC DISASTERS:
historical and psychological consequences”.
CONFERENCE THEMES:
✅ Psychological and social adaptation and rehabilitation of military conflicts’ and technogenic disasters’ victims;
✅ History of military conflicts and technogenic disasters;
✅ Hybrid wars: historical and psychological aspects;
– The impact of military conflicts and technogenic disasters on the local and global ecosystems;
✅ The latest approaches to minimizing the economic, ecological, and social consequences of military conflicts;
✅ NATO and EU involvement in the management of military conflicts and the elimination of man-made disasters
🔘 WORKING LANGUAGES OF THE CONFERENCE:
English, Ukrainian, Polish.
🔘 Abstracts must meet the requirements.
Please submit abstracts by e-mail: Gabrusyeva@gmail.com
till April 17, 2022