Абітурієнту

Правила прийому

Додаток 1
до Правил прийому
до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2017 році

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Бакалаври
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Навчання іноземних громадян
Шифр галузі Найменування Код Найменування спеціальності, конкурсної пропозиції Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 150 30 4 р 4 р денна заочна
133 Галузеве машинобудування 150 50 4 р 4 р денна заочна
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 90 40 4 р 4 р денна заочна
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 110 40 4 р 4 р денна заочна
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 95 30 4 р 4 р денна заочна
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 50 4 р
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 145 80 4 р 4 р денна заочна
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 250 50 4 р 4 р денна заочна
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 30 30 4 р 4 р денна заочна
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 65 20 4 р 4 р
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 80 20 4 р 4 р денна заочна
Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 120 30 4 р 4 р денна заочна
122 Комп’ютерні науки 170 80 4 р 4 р денна заочна
123 Комп’ютерна інженерія 130 70 4 р 4 р денна заочна
125 Кібербезпека 25 4 р
126 Інформаційні системи та технології 50 4 р
Факультет економіки та менеджменту
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 36 14 4 р 4 р денна заочна
053 Психологія 30 20 4 р 4 р денна заочна
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 45 45 4 р 4 р денна заочна
072 Фінанси, банківська справа та страхування 60 50 4 р 4 р денна заочна
073 Менеджмент 70 40 4 р 4 р денна заочна
075 Маркетинг 50 50 4 р 4 р денна заочна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 50 4 р
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 35 15 4 р 4 р
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 25 25 4 р 4 р
Магістр
Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Навчання іноземних громадян
Шифр галузі Найменування Код Найменування Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 70 25 1р 4м 1р 4м денна заочна
133 Галузеве машинобудування 60 35 1р 4м 1р 4м денна заочна
133 Галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) 20 1р 9м
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 30 17 1р 4м 1р 4м денна заочна
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 50 25 1р 4м 1р 4м денна заочна
192 Будівництво та цивільна інженерія (освітньо- наукова програма) 15 1р 9м
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 45 5 1р 4м 1р 4м денна заочна
275. 03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 40 10 1р 4м 1р 4м
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 60 50 1р 4м 1р 4м денна заочна
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 110 30 1р 4м 1р 4м денна заочна
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 25 25 1р 4м 1р 4м денна заочна
153 Мікро- та нано системна техніка 10 1р 4м
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 30 5 1р 4м 1р 4м денна заочна
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 25 1р 4м денна заочна
Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 85 10 1р 4м 1р 4м денна заочна
122 Комп’ютерні науки 65 10 1р 4м 1р 4м денна заочна
122 Комп’ютерні науки (освітньо- наукова програма) 15 1р 9м
123 Комп’ютерна інженерія 85 10 1р 4м 1р 4м денна заочна
124 Системний аналіз 35 15 1р 4м 1р 4м денна заочна
125 Кібербезпека 30 20 1р 4м 1р 4м
126 Інформаційні системи та технології 25 1р 4м
Факультет економіки та менеджменту
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 16 14 1р 4м 1р 4м денна заочна
053 Психологія 15 10 1р 4м 1р 4м денна заочна
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 20 29 1р 4м 1р 4м денна заочна
072 Фінанси, банківська справа та страхування 15 14 1р 4м 1р 4м денна заочна
073 Менеджмент 30 20 1р 4м 1р 4м денна заочна
073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» 23 1р 4м денна заочна
075 Маркетинг 25 20 1р 4м 1р 4м денна заочна
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 30 20 1р 4м 1р 4м
Центр перепідготовки та післядипломної освіти (заочна форма навчання)
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія (перепідготовка) 5 1р 4м
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування (перепідготовка) 1 1р 4м
073 Менеджмент (перепідготовка) 2 1р 4м
075 Маркетинг (перепідготовка) 5 1р 4м
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення (перепідготовка) 5 1р 4м
122 Комп’ютерні науки (перепідготовка) 10 1р 4м
123 Комп’ютерна інженерія (перепідготовка) 5 1р 4м
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (перепідготовка) 15 1р 4м
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (перепідготовка) 10 1р 4м
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка (перепідготовка) 5 1р 4м
133 Галузеве машинобудування (перепідготовка) 5 1р 4м
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології (перепідготовка) 3 1р 4м
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія (перепідготовка) 10 1р 4м
10 липня 2017 року