Навчальні дисципліни кафедри

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

Історія та культура України (Лектори: Криськов А.А., Герман О.М., Щигельська Г.О., Потіха О.Б.)

(ID: 1577)

Даний курс розкриває фундаментальні проблеми в історичному розвитку України та культурного формування української нації. Його метою є вибудова основ національної самосвідомості, виховання почуття патріотизму у студентської молоді, розширення історичного світогляду на основі вивчення історичних процесів, що відбулися в минулому й відбуваються нині в Україні, а також розуміння ролі і значення національної культури у світовому процесі.

Основи права  (Лектори: Криськов А.А., Грузін В.Я.)

(ID: 557)

Метою навчальної дисципліни ’’ Основи права’’ є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять національного права України, розуміння ними Конституції та чинного законодавства України, формування високого рівня правової свідомості та правової культури, вміння тлумачити і правильно застосовувати нормативно – правові акти в практичній діяльності, вільно орієнтуватись в сучасному правовому полі.

Політологія  (Лектори: Ніконенко В.М., Щигельська Г.О., Габрусєва Н.В., Потіха О.Б.)

(ID: 744)

«Політологія» – це навчальний курс, що знайомить студентів з основами сучасної політології, засадами внутрішньої і зовнішньої політики України, сприяє виробленню у них навичок самостійного аналізу політичних явищ і процесів, формуванню демократичної політичної культури.   Навчальний курс «Політологія» посідає важливе місце в комплексі суспільно-гуманітарних дисциплін, що вивчаються усіма студентами ТНТУ ім. І. Пулюя і складають фундамент їхньої загальної і політичної культури.

Філософія: (Лектори: Довгань А.О.; Габрусєва Н.В., Чоп Т.О. ), (ID: 352)

Даний курс є одним із найважливіших у підготовці сучасного студента-науковця. Знання базових філософських категорій та понять допомагає сформувати свідому та відкриту світу та інформації індивідуальність, інтелектуально спрямовану особистість, вільну від забобон і соціокультурних маніпуляцій. Предмет дослідження курсу “Філософії” орієнтує на вивчення історії науки, виникнення та розвитку її ідей, методології. Філософія допомагає зрозуміти необхідність зусиль саморозвитку, самовдосконалення, привчає
людину до думки про відповідальність за свій вибір, надихає на нові пошуки.

 

Картинки по запросу освіта відродження