Навчально-методична література кафедри

Криськов А.А.

Криськов А.А. Конспект лекцій з дисципліни «Правові основи підприємницької діяльності на автотранспорті» / Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: «ФОП Паляниця В.А.», 2015. – 56 с.

Криськов А.А. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125 «Кібербезпека» / Укладачі : Криськов А.А., Шимчук Г.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя , 2016. – 84 с.

Криськов А. А., Грузін В. Я. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи права» / Володимир Якович Грузін, Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 95 с.

 

Довгань А.О.

Довгань А.О. Філософія: навчальний посібник,лекції для аспірантів технічних спеціальностей (конспективний виклад). Част.-1.- Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя.- Тернопіль -2015 –     184с.

Довгань А.О. Девіантна поведінка (конфліктологічний аспект). – Тернопіль, 2012р., 213с.Навчальний посібник.

 

Ніконенко В.М.

Навчально-методичні роботи: Методичний посібник з курсу «Політологія» для студентів усіх форм навчання / В. Ніконенко, Г. Щигельська, Ю. Гумен, О. Потіха. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 88 с.

Щигельська Г.О.

Навчально-методичні роботи: Методичний посібник з курсу «Політологія» для студентів усіх форм навчання / В. Ніконенко, Г. Щигельська, Ю. Гумен, О. Потіха. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 88 с.

Грузін В.Я. 

Грузін В. Я., Криськов А. А. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи права» / Володимир Якович Грузін, Андрій Анатолійович Криськов. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2017. – 95 с.

Потіха О.Б.

Навчально-методичні роботи: Методичний посібник з курсу «Політологія» для студентів усіх форм навчання / В. Ніконенко, Г. Щигельська, Ю. Гумен, О. Потіха. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім.І.Пулюя, 2015. – 88 с.

Збірник тестових завдань з історії української культури для студентів денної форми навчання / О. Потіха – Тернопіль, 2015. – 36 с. Збірник тестових завдань з історії та культури України для студентів денної форми навчання Ч.1. / О. Потіха – Тернопіль, 2016. – 48 с.

Габрусєва Н.В.

Габрусєва Н.В. Проблемно-пошукові завдання до курсу “Філософія”/Тернопіль-2017, 75 с.

Габрусєва Н.В. Філософія. Методичні вказівки для дистанційного та заочного навчання/Тернопіль- 2012, 73 с.

Габрусєва Н.В.. ФІЛОСОФІЯ В ПОНЯТТЯХ І ТЕРМІНАХ (короткий адаптований словник)/ Тернопіль- 2012, 73 с.

Габрусєва Н.В. Збірник тестових завдань з філософії/Тернопіль – 2013, 50 с.

Чоп Т.О.

Методичні рекомендації та завдання для семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «ФІЛОСОФІЯ» для студентів денної форми навчання / Чоп Т.О – Тернопіль,2016. – 40 с.