Міжнародні зв’язки

Партнери в Україні

  • Державний архів Тернопільської області;
  • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД);
  • Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека.

Партнери в Європі

  • Державна Вища Технічно-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща)