Кафедра

Історія кафедри

Кафедра українознавства і філософії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – одна з найстаріших кафедр нашого навчального закладу. Історія її бере свій початок від утворення в 1960 році Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. За роки існування кафедри пройшла разом з вузом досить непростий шлях реформувань і змін. Серед нечисленного на той час, викладацького складу, який забезпечував навчальний процес, в перші роки існування вузу були й викладачі – суспільствознавці, в т.ч. доктор історичних наук, професор Коваленко А.П.

Після надання в 1962 році дозволу на введення в Тернопільському загальнотехнічному факультету ЛПІ стаціонарної форми навчання і на створення кафедр, у 1963 році була утворена кафедра марксизму – ленінізму, викладацький склад якої забезпечував викладання соціо-гуманітарних дисциплін. До складу працівників кафедри входили к.і.н., доцент Кос В.І. (завідуючий), ст. викладач Левонян В.С., ст. викладач Лобас В.В., ст. викладач Лазоренко Л.О., ст. викладач Кукушкін С.О., асистент Удовицька Л.П. та лаборант Маньшина Н.М.

Після реорганізації факультету в Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту і у зв’язку із зростанням кількості студентів поповнюється і колектив кафедри. Так, зокрема, викладання історії у 1963-1990 роках забезпечували: к.і.н., доцент Кос В.І., к.і.н. Кочат Д.О., к.і.н. Гринчуцький В.І., к.і.н. Стронський Г.Й., ст. викладач Бондаренко І.С., ст. викладач Кукушкін С.О., ст. викладач Шешуков Г.Г., асистент Удовицька Л.П., асистент Ковальчук О.Г., асистент Коленченко Р.О.; викладання філософських дисциплін – к.ф.н., доцент Лобас В.В., к.ф.н., доцент Левонян В.С., к.ф.н., доцент Краглик О.У., к.ф.н., доцент Ларьков А.П., к.ф.н., доцент Ніконенко В.М., к.ф.н., доцент Шанайда В.І., к.ф.н., доцент Дукачов О.О., к.ф.н., доцент Сірий В.П., к.ф.н., доцент Сіра Н.С., к.ф.н., ст. викладач Довгань А.О., ст. викладач Терещенко М.К., ст. викладач Сівчук П.І., асистент Залюбовський П.М., асистент Котолова В.Г.; викладання економічних дисциплін – к.е.н., доцент Лазоренко Л.О., к.е.н., доцент Пелячик Р.Т., к.е.н., доцент Нікітаєв В.Г., к.е.н., доцент Бабич М.І., к.е.н., ст. викладач Артеменко Л.Б., к.е.н., ст. викладач Заяць С.І., ст. викладач Салова Л.А., ст. викладач Березін В.О., асистент Новиков В.В. Функції навчально-допоміжного персоналу у цей час виконували: Маньшина Н.М., Коленченко Р.О., Зубцова Т.В., Ластівка М.М., Фалендиш М.М., Гурик О.Я., Петришин Л.Й., Яцюк І.В.

У різні періоди існування кафедри (з 1963 по 1990 рік) її очолювали кандидат історичних наук, доцент Кос В.І. (1963-1974), кандидат філософських наук, доцент Лобас В.В. (1974–1976), кандидат філософських наукдоцент Ніконенко В.М. (1976–1987), кандидат філософських наук, доцент Дукачов О.О. (1987-1990).

Колектив кафедри зростав не тільки кількісно, але і якісно. Зростав його професійний і науковий рівень. Адже саме за час роботи в Тернопільському філіалі ЛПІ захистили дисертації Лобас В.В., Левонян В.С., Лазоренко Л.О., Сіра Н.С., Шанайда В.І., Довгань А.О., Стронський Г.Й., Артеменко Л.Б.

У 1990 році кафедру основ марксизму-ленінізму було реформовано: на її основі утворили кафедру українознавства, яку очолив к.і.н., доцент Гринчуцький В.І., а з 1993 року – к.ф.н., доц. Лобас В.В., та кафедру суспільних дисциплін, яку очолив к.ф.н., доцент Дукачов О.О. Наказом ректора № 94 від 13.09.94 р. відбулося злиття даних кафедр і кафедра продовжувала функціонувати під назвою «Кафедра українознавства і філософії», яку очолив к.ф.н., доцент Лобас В.В.

Новоутворена кафедра охоплювала викладання усього циклу соціально-гуманітарних дисциплін: історія України, історія української і світової культури, ділова українська мова, філософія, соціологія, основи правознавства, основи релігієзнавства, психологія і педагогіка.

Викладачами кафедри в той час працювали: к.і.н., доцент Гринчуцький В.І., к.ф.н., доцент Дукачов О.О., к.і.н., доцент Стронський Г.Й., к.ф.н., доцент Сіра Н.С., к.філ.н., доцент Савчин Т.О., к.і.н., доцент Косянчук Л.Г., к.пед.н., Міщук Н.Й., к.і.н., Стоцький Я.В., ст. викладач Березін В.О., ст. викладач Сівчук П.І., асистент Симчишин Г.А., асистент Марцинишин Г.Б., асистент Ціх Г.В., асистент Жмудська Г.В., лаборантами кафедри були Бойко Л.М., Шклярук Л.А.

У 2000 році, після утворення кафедри психології у виробничій сфері, до неї відійшли дисципліни психолого-педагогічного блоку, а також „Соціологія” і „Основи релігієзнавства”. З 2005 – 2017 рік кафедру очолював д.ф.н., доцент Довгань А.О.

В 2016 році кафедра провела Міжнародну науково-практичну конференцію “Філософські виміри техніки”. Спільно з Національним університетом Водного Господарства та Природокористування (м. Рівне) виступає організатором Всеукраїнської студентської конференції “Людина у світі духовної культури”. Щорічно викладачі кафедри видають Збірник наукових праць. Під егідою кафедри проводяться тижні Права, День Філософії, Організаційно-виховні заходи за участю викладачів та студентів.

В 2017 році кафедру очолив д. істор. наук., професор Криськов Андрій Анатолієвич.