Всесвітній День Філософії

2002 року, кожен третій четвер листопада  відзначається як Міжнародний день філософії за регламентом ЮНЕСКО. З 2005 року захід отримує назву «Всесвітній день філософії». Цей день відзначається у 70 країнах по всьому світу. Підгрунтям для визначення цього дня стали рішення Парижської конференції, які відомі сьогодні як «Парижська декларація по філософії 16 лютого 1995 року». У якості основоположних принципів відзначається:

– філософський досвід, який не виключає ніяких ідей із вільного обговорення і сприяє встановленню точних визначень тих понять, які використовуються, дозволяє кожному навчитися мислити самостійно;

– викладання філософії сприяє розвитку громадянської відповідальності, взаєморозумінню і терпимості у стосунках між людьми і групами;

– викладання філософії, формуючи незалежно мислючих людей, здатних протистояти різноманітними способами пропаганди, готує кожного до того, щоб прийняти на себе відповідальність за вирішення серйозних проблем сучасного світу;

– кожна людина будь-де повинна мати можливість займатися філософією в усіх доступних їй формах;

– викладання філософії повинно зберігатися і розширюватися там. Де воно існує, і вводитись у тих місцях, де його немає, і чітко позначатися як «філософія».

Сам собі філософ: пройдіть свій курс від Prometheus

Спробуйте себе у новому курсі від відомої української освітньої платформи.

У РАЗІ УСПІШНОГО ЗАВЕРШЕННЯ КУРСУ ВИ:

  • Отримаєте загальне уявлення про основні етапи становлення філософії як форми суспільної свідомості.
  • Зрозумієте, яке місце займає філософія серед форм суспільної свідомості та яку роль вона відіграє в розвитку науки.
  • Познайомитеся з головними ідеями класичної європейської філософії в їх історичному розвитку та взаємному зв’язку.
  • Дізнаєтеся про принципи та закони діалектики як загальної теорії розвитку та теорії пізнання.
  • Розберетеся, яку роль грає предметно-практична діяльність людини в становленні людського мислення.
  • Взнаєте, як відбувається формування філософських категорій, наукових концепцій, як і з яких причин вони змінюють одні одних та яку роль грають на практиці.
  • Зрозумієте, в чому полягає протилежність сформованих на побутовому грунті уявлень та вироблених в ході розвитку філософії та науки понять.
  • Оволодієте основами критичного мислення та набудете елементарного досвіду понятійного мислення.

Пам’яті великої Людини

Ректорат, кафедра українознавства і філософії ТНТУ ім. Івана Пулюя

З глибоким сумом сповіщають, що 1 вересня 2017 року відійшов у вічність Почесний професор університету, заслужений працівник освіти України, учасник бойових дій у ІІ Світовій війні

ЛОБАС ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Він був філософом не лише за фахом, а й за покликанням, за світосприйняттям. Відзначився як тонкий аналітик і психолог, був людиною енциклопедичних знань, високої культури й інтелігентності. Його поважали і любили колеги, аспіранти і студенти за добрий характер, чуйність і високий професіоналізм.

Вічна йому пам’ять. Хай земля буде пухом, а Бог прийме його до себе.

Лобас